Spreekuren

Er zijn verschillende mogelijkheden om de huisartsen of assistenten te bezoeken voor een persoonlijk gesprek, onderzoek of behandeling:

 1. Bezoek aan huisarts: Op afspraak, gemiddeld 10 minuten.
 2. Bezoek aan assistente: Op afspraak, gemiddeld 15 minuten.
 3. Telefonische vraag: zonder afspraak, beantwoord door assistente of huisarts.
 4. Thuisbezoek: Op afspraak, alleen als dit noodzakelijk is.

1. Bezoek aan huisarts:

Elke ochtend en middag wordt er in de praktijk spreekuur gehouden door de huisartsen. Heeft u voorkeur voor een bepaalde arts, dan kunt u dat doorgeven aan de assistente.

 • ’s Ochtends (vanaf 08:15 uur) en ’s middags (tot 16:00 uur),
 • Gemiddeld 10 minuten per afspraak,
 • Uitsluitend op afspraak,
 • Kan soms dezelfde dag nog,

2. Bezoek aan assistente:

Dagelijks wordt er in de praktijk spreekuur gehouden door de assistenten. Voor diverse handelingen is een huisarts niet noodzakelijk.

 • Gemiddeld 15 minuten per afspraak,
 • Uitsluitend op afspraak,
 • Kan meestal dezelfde dag nog,

Onze assistenten / verpleegkundigen mogen en hebben veel ervaring met het uitvoeren van onder andere:

 • het meten van bloeddruk,
 • het aanstippen van wratten,
 • het uitspuiten van oren,
 • het verwijderen van verband en hechtingen,
 • een urinecontrole,
 • het meten van de bloedsuiker,
 • het geven van injecties,
 • en vele andere handelingen.

3. Telefonische vraag

Eenvoudige vragen kunnen vaak ook telefonisch beantwoord worden. U hoeft dan niet naar de praktijk te komen. De assistente kan uw vragen beantwoorden of een afspraak maken op het telefonisch spreekuur van de huisarts.

4. Huisbezoek

Wanneer het echt niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan een huisarts of een assistente/verpleegkundige u ook thuis bezoeken.
Een huisbezoek moet altijd aangevraagd worden bij de assistente. Zij zal u dan enkele vragen stellen over de aard en de ernst van de klachten. Op deze manier kan zij inschatten, eventueel in overleg met de huisarts, wanneer het huisbezoek nodig is en wanneer dit kan plaatsvinden.

Als het mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat beter wel doen. De mogelijkheden voor behandeling zijn in de praktijk veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Waarnemers

In vakantieperioden en als de huisartsen niet aanwezig zijn op de praktijk in verband met nascholing of andere werkzaamheden, kan het voorkomen dat er een waarnemend huisarts spreekuur doet. Wij werken zo veel mogelijk met een vaste waarnemer.