P.M. van Cuilenburg, huisarts.

Na het halen van mijn artsdiploma in 1999 heb ik een aantal jaren als arts-assistent op verschillende plekken binnen en buiten het ziekenhuis gewerkt. Daarmee heb ik extra ervaring opgedaan in de Interne geneeskunde, de Kindergeneeskunde, de Psychiatrie, de Orthopedie en de Bedrijfsgeneeskunde.

De opleiding tot huisarts heb ik aan de UVA in Amsterdam gevolgd en afgerond in 2005. Sindsdien ben ik als huisarts werkzaam. Eerst in Amsterdam en vanaf 2009 in Utrecht.

Van 2009-2011 heb ik een aanvullende opleiding gevolgd om me verder te specialiseren in de huisartsgeneeskunde op het gebied van Longziekten. Vanaf 2012 voer ik als Kaderhuisarts Astma/COPD naast mijn functie als huisarts ook organisatorische taken uit om de zorg voor de patiënt op het gebied van Longgeneeskunde in de eerste lijn te verbeteren.

Als huisarts voer ik het vak in de hele breedte uit. Mijn speciale interesse gaat uit naar de Interne geneeskunde, de Longgeneeskunde, de Ouderengeneeskunde, de Psychiatrie en de psychosociale problematiek. Ik werk daarbij graag samen met andere hulpverleners om de zorg voor een patiënt zo goed mogelijk te organiseren.

Naast het werk als huisarts besteed ik ook graag tijd aan sport en aan mijn gezin met man en 3 zonen.

huistartsenpraktijk-deklop - spreekuur

De praktijkassistente

De praktijkassistente is het aanspreekpunt in de praktijk. Dit is zowel aan de telefoon als aan de balie.

De assistente zal vragen naar uw klachten. Afhankelijk van de klacht zal zij advies geven of een afspraak maken op het spreekuur.

De praktijkassistente doet zelf spreekuren voor allerlei voorkomende verrichtingen:

  • het meten van de bloeddruk
  • het aanstippen van wratten
  • hechtingen verwijderen
  • oren uitspuiten
  • het verbinden van wonden
  • het geven van injecties
  • glucose- en Hb-controle
  • controle hart- en vaatziekten

De assistentes zijn hier speciaal voor opgeleid en hebben een medisch beroepsgeheim.

Praktijkondersteuner Chronische Zorg

De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts. Zij begeleidt chronisch zieke patiënten en geeft voorlichting en adviezen.

Het doel is de kwaliteit van leven te verbeteren en risico’s op complicaties te verminderen. De praktijkondersteuner bezoekt patiënten ook thuis als deze moeilijk naar de praktijk kunnen komen.

Tussen de huisarts en de praktijkondersteuner is vaak overleg en de huisarts wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De huisarts verwijst u, als het nodig is, naar de praktijkondersteuner. Even voorstellen:

Ik ben Karin Marroni en werkt sinds 1990 als verpleegkundige. In Huisartspraktijk de Klop werk ik samen met de huisartsen, praktijkassistenten en POH-GGZ en houd verpleegkundige spreekuren.
De huisarts verwijst patiënten met chronische problemen naar mij: longziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Ook ouderen kunnen rekenen op extra zorg en aandacht, zo nodig thuis. Diabeteszorg wordt in het begin nog door de huisartsen zelf gedaan.
Als u wilt stoppen met roken, dan kan ik u daar begeleiding bij geven.

huistartsenpraktijk-deklop - spreekuur
huistartsenpraktijk-deklop - spreekuur

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner ggz (POHGGZ) ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen. De praktijkondersteuner heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Er is regelmatig overleg tussen de huisarts en de praktijkondersteuner. De begeleiding van de POHGGZ wordt volledig vergoed vanuit het basispakket.

Diëtiste

Elke vrijdagmiddag is in onze praktijk een diëtist werkzaam van Careyn.
Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts.
Wilt u zelf een afspraak maken, dan kan dat online via het Dietisten Cliëntenportaal: https://Careyn.mijndietist.net.
huistartsenpraktijk-deklop - spreekuur